13/43

Fabryka Brauna

 P1710.01.03.jpg

Wybierz zdjęcie aby przełączyć stan obecny i dawny

tłumaczenie napisu:
Fasada fabryki rektyfikującej alkohol Pana Merkusa Brauna
oznaczona literami alfabetu ABWGDE i ŻZIK zaprojektowana do
budowy w 1897 roku