1/5

1967r

 P1671.01.04.jpg

Gmach Prezydium Miejskiej Rady Narodowej.