54/61

Panorama

 P1663.01.04.jpg

Panorama Piotrkowa od północnego wschodu