1/10

Klasztor

 P0193.03.03.jpg

Klasztor Frańsiszkanów podczas potopu szwedzkiego.
Fragment sztychu Dahlberga z XVIIw