2/41

Crekiew

 P1505.01.02.jpg

Cerkiew Wszystkich Świętych przed przebudową w 1869r.