7/11

Ornat

 P1465.01.04.jpg

Kościół dominikanów. Ornat z 2. poł. XVIII w.