1/104

Księgarnia Pańskich

 P1338.02.03.jpg

Księgarnia Pańskich przy obecnej ul. Słowackiego 1899