4/12

Reper PN

 P1294.01.01.jpg

Znak wysokości PN umieszczony na budynku dworca PKP.
Reper - stabilizowany punkt wysokościowej osnowy geodezyjnej, dla którego wyznaczono wysokość w przyjętym układzie odniesienia. Znak wysokości zwykle są umieszczone kilkadziesiąt centymetrów nad poziomem podłoża. Umieszczane często są na budynkach dworców, płotach, ścianach zamków, kościołach, koszarach wojskowych. Mają często postać metalowych bolców z wyrytym numerem, często godłem z napisami w języku polskim lub niemieckim.