1/12

1899 - Oko Opatrzności

 P1246.01.01.jpg

Oko Opatrzności - płaskorzeźba na gmachu Piotrkowskiego Towarzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan