2/153

Onufry Nestorowicz

 P1243.01.01.jpg

Onufry Nestorowicz, Zarządzający telegrafem stacji Piotrków.
Jeden z pracowników kolei Warszawsko-Wiedeńskiej posiadający najdłuższy staż pracy.