1/11

Fara -ołtarz świętego Antoniego

 P1231.02.03.jpg

Piotrków Trybunalski, kościół parafialny. Wnętrze nawy, ołtarz świętego Antoniego i nagrobek