9/64

Winieta dyplomu ślusarskiego

 P1190.01.02.jpg

Widok ogólny oraz dwugłowy orzeł carski. Winieta dyplomu ślusarskiego z 1882r.