1/14

Fresk

 P0223.01.02.jpg

Fresk – autorstwa warsztatu Andrzeja Ahorna – wyobraża walkę Polaków z Turkami.
Jak pisał J. Adamczewski: „Polskie rycerstwo zagrzewa do walki święty Franciszek, ukazując krzyż jako godło wiary, której zagraża pohaniec. Dębem stojący koń biały, na przodzie sceny, wzbudza podziw patrzących z tej racji, iż bez względu na zmianę punktu widzenia, zawsze do widza zwrócony jest piersiami; przytem namalowany jest w ten sposób, iż zdaje się jakby tylko co miał odskoczyć od sklepienia i runąć patrzącemu na głowę”.