7/153

Nikołaj Zinowjew

 P1093.01.02.jpg

Nikołaj Zinowjew (1839-1917) - gubernator guberni piotrkowskiej w okresie: 28.02.1884 - 17.02.1887