4/10

Witów

 P1087.01.03.jpg

Kościół parafialny we wsi Witowie (przed przebudową)