8/66

Drzwi i krata okienna

 P1077.02.02.jpg

Drzwi żelzane, zabytek dawnego ślusarstwa w Piotrkowie. Krata żelazna okienna, zabytek dawnego ślusarstwa w Piotrkowie.

Artykuł do zdjęć