7/66

Widok ogólny 1877r

 P1076.02.02.jpg

Podług fotografii Chodźki