2/7

Suszenie prania

 P1059.01.02.jpg

Pralnia wojskowa z czasów I wojny światowej. Suszenie prania.
Podwórze przy dzisiejszej ul. Wojska Polskiego (w głębi budynki przy POW)