7/190

ul. Aleksandryjska ok.1900r.

 P0044.04.03.jpg

Wybierz zdjęcie aby przełączyć stan obecny i dawny