2/5

Wanda Grabowska

 P0967.01.03.jpg

Wanda Grabowska z dziewczętami z klasy II 1912-1913r