4/5

Wanda Grabowska

 P0957.01.02.jpg

Dyrektor Wanda Grabowska z gronem nauczycielskim Państwowego Gimnazjum i Liceum Żeńskiego w Piotrkowie Tryb.