5/167

Felicja Krzywicka

 P0950.01.01.jpg

Felicja Krzywicka w latach 1856 - 1881, wraz z siostrą Emilią, prowadziła w Piotrkowie szkołę żeńska.