3/3

Zajazd Bełzatka

 P0888.02.02.jpg

Zdjęcie Pani Ewy Kozłowskiej z 1949 roku jednej z przedstawia jeden z najsłynniejszych piotrkowskich zajazdów.
Podstawą zabudowy Bełzatki był założony w połowie XIX wieku dwór. Był to budynek murowany z cegły, tynkowany. Zbudowany został na wzgórzu, w zachodniej części parku, skierowany frontem w stronę stawu. Obiekt zbudowany był na planie prostokąta, parterowy, częściowo podpiwniczony, dwutraktowy, z sienią na osi głównej. W 1912 roku dwór zmienił swój pierwotny kształt poprzez dobudowanie skrzydła od strony zachodniej. Przebudowa pozbawiła budynek cech stylowych.

Ostatnim właścicielem nieruchomości znajdującej się południowej części bełzackiego parku była rodzina Stokowskich. W roku 1924 Marceli Stokowski przeprowadził remont budynku.

Decyzją z 21 września 1970 dwór został skreślony z ewidencji zabytków i na początku lat 70 - tych rozebrany.