14/21

Synagoga

 P0874.02.00.jpg

Wybierz zdjęcie aby przełączyć stan obecny i dawny

Synagoga podczas remontu 1964 -1967