7/15

1882r

 M0032.01.03.jpg

План губернского города Петрокова
Skala 1:10080

Na mapie nie ma wpisanych nazw ulic, co jest zabiegiem specjalnym. Na nazwy polskie zgody nie wyraziła cenzura, a nazw rosyjskich unikał autor.