13/15

Stacja Osobowa 1915r.

 P0042.04.03.jpg

Wybierz zdjęcie aby przełączyć stan obecny i dawny