4/64

Panorama miasta

 P0743.01.01.jpg

Miedzioryt Bodenehra powstał w 1696 roku.

Bodenehr Gabriel - miedziorytnik, prawdopodobnie żył w latach 1673-1766 lub 1664-1758. Wydał księgę Force d'Europe zawierającą 200 widoków i planów, wśród których znalazła się rycina Piotrkowa przedstawiająca uproszczoną wersję słynnej panoramy Dahlberga.