31/190

Aleja Aleksandra Skwer 1913r.

 P0415.04.03.jpg

Wybierz zdjęcie aby przełączyć stan obecny i dawny