11/11

Dzwonnica przykościelna

 P0591.01.01.jpg

Wybierz zdjęcie aby przełączyć stan obecny i dawny