• Sort order:
 •  slideshow

Home / Albums / zakłady przemysłowe / Huta Kara [13]

Huta Szkła Okiennego "Kara"

Nieistniejąca już dziś Huta Szkła Okiennego „KARA”, powstała w 1897 roku nieopodal Huty Szkła „Hortensja”. Jej pierwszym i długoletnim właścicielem był Emil Haebler, który nazwał hutę imieniem jednej ze swych córek – Kary. W pierwszym okresie działalności nazwa przedsiębiorstwa kilkakrotnie ulegała zmianie (z Kary na Karolię), ale ostatecznie w 1907 roku powrócono do pierwotnej wersji „KARA”.

Rozwijająca się prężnie huta, sukcesywnie zwiększała wartość produkcji i zatrudnienie: w roku 1898 pracowało w niej około 100 robotników, a w 1905 roku – już 300. Zakład specjalizował się głównie w produkcji szkła taflowego, butelkowego oraz wszelkiego rodzaju gąsiorków, szklanek, kloszy i cylindrów.

W roku 1907 po przejęciu przez Haeblera konkurencyjnej huty „Anna”, przemianowanej na „Hortensja”, obie weszły w skład Rosyjskiego Przemysłowego i Handlowego Towarzystwa Akcyjnego.

W okresie międzywojennym „KARA” zasłynęła jako miejsce strajków robotniczych. W 1936 roku huta „KARA” w znacznej części uległa zniszczeniu na skutek pożaru. Do tego czasu produkcja w zakładzie odbywała się ręcznie, bez udziału parku maszynowego, co uległo zmianie w ostatnich latach przed II wojną światową, gdy hutę zmechanizowano. W czasie okupacji przedsiębiorstwo po­zostawało pod zarządem niemieckim i wówczas znacząco je rozbudowano.

Po drugiej wojnie światowej hutę upaństwowiono, rozbudowano oraz doinwestowano. W okresie PRL-u była ona jednym z największych producentów szkła taflowego w kraju, który część swych wyrobów eksportował. Zmiana ustroju w 1989 roku stała się przyczyną upadku zakładu. Ostatecznie Huta Szkła Okiennego „KARA” przestała istnieć w roku 2005.

 • P1706.01.03.jpgHuta Kara 1911r
  9587 hits
 • P1219.01.03.jpgHuta Kara
  11678 hits
 • 12.jpgEmile Haebler
  18863 hits
 • N0087.jpgEmile Haebler
  12613 hits
 • P1210.01.02.jpgpraca na Karze
  13081 hits
 • 09.jpgEmile Haebler
  18489 hits
 • P0540.01.01.jpgHuta
  16082 hits
 • Czyn majowy.jpgCzyn majowy huty Kara w Piotrkowie Trybunalskim
  10869 hits
 • P1690.01.04.jpgHuta Kara
  12511 hits
 • P1691.01.04.jpgHuta Kara
  12183 hits
 • P1120.01.02.jpgHuta Kara
  9918 hits
 • P1822.01.03.jpgHuta Kara
  13222 hits
 • N311.00.jpgAkcja HSO KARA
  11592 hits