Home / Albums / budynki / Kościół farny św. Jakuba [58]

Kościół Świętego Jakuba Apostoła w Piotrkowie Trybunalskim – jest to najstarszy kościół Piotrkowa. Budowla gotycka z barokowymi kaplicami, zbudowana pierwotnie w XII wieku z fundacji Piotra Własta.

Obecny wygląd z XIV/XV wieku, polichromia z 1923 roku (Juliusza Makarewicza) oraz fragmentarycznie z lat 60. XX w. (wizerunek Ojca św. Jana XXIII na ścianie południowej). Przy północnej ścianie prezbiterium – cokół pierwotnego kościoła. W zachodniej części gotycka siedmiokondygnacyjna wieża (55 metrów wysokości) zakończona, podobnie jak kaplice, barokowym hełmem z latarnią. Ołtarz główny – klasycystyczny z początku XIX wieku, z obrazem Zaśnięcia Matki Bożej (1510 rok), boczne z ornamentami rokokowymi z połowy XVIII wieku, ambona barokowa z XVIII wieku, marmurowa, chrzcielnica z XVII wieku.

 • P0563.01.02.jpgKościół św. Jakuba
  6190 hits
 • P0564.01.02.jpgKościół św. Jakuba
  5760 hits
 • P0565.01.02.jpgKościół św. Jakuba
  5813 hits
 • P1986.01.01.jpgFara
  5198 hits
 • P0598.01.03.jpgKościół Farny
  9761 hits
 • P2588.01.02.jpgKościół farny
  2918 hits
 • P0123.04.03.jpgKościół Farny
  9876 hits
 • P0109.01.01.jpgKościół Farny 1939r.
  6459 hits
 • P3053.01.04.jpgKościół św. Jakuba Apostoła
  1167 hits
 • P3054.01.04.jpgKościół św. Jakuba Apostoła
  2111 hits
 • P0575.01.01.jpgKościół św. Jakuba
  6176 hits
 • P1070.02.02.jpgKościół Farny
  7956 hits
 • P2118.01.03.jpgul. Farna
  6745 hits
 • P3075.01.03.jpgul. Farna
  1635 hits
 • P0269.04.02.jpgKościół Farny 1958r.
  7545 hits