• Sort order:
  •  slideshow

Home / Albums / ślady dawnego Piotrkowa / Ozdoba aron ha-kodesz [2]

Polichromia z lat 30-tych XX wieku. umieszczona w rabinówce, czyli dawnej uczelni żydowskiej (Bet Hamidrasz), a obecnym oddziale dziecięcym Miejskiej Biblioteki, w którym znajdował się Zarząd Gminy Żydowskiej i sąd rabinacki. Jest to jedyny zachowany fragment polichromi. Przedstawia tablice Dekalogu, zwieńczone koroną i podtrzymywane przez dwa lwy.

Ślady po kulach jakie są na nim widoczne przypominają o tragicznej historii tego miejsca, miejsca w którym w okresie II wojny światowej hitlerowcy rozstrzeliwali mieszkańców getta.

Autor - Perec Willenberg
  • P0877.01.01.jpgP0877.01.01
    18570 hits
  • P0876.01.01.jpgP0876.01.01
    19266 hits