• Sortowanie po:
 •  pokaz zdjęć

Strona Główna / Albumy / Stowarzyszenia, Szkoły / Department Wojskowy N.K.N. [13]

W grudniu 1914 roku Piotrków Trybunalski został zajęty przez wojska państw centralnych. Jeszcze w tym samym miesiącu przeniosły się tam niektóre agendy Naczelnego Komitetu Narodowego, w tym Departament Wojskowy. Miasto stało się przyczółkiem Legionów Polskich na terenie Królestwa Polskiego. Emisariusze DW natychmiast rozpoczęli akcję werbunkową na terenach zajętych przez wojska niemieckie i austriackie. W kwietniu 1915 roku z frontu w Karpatach Wschodnich przeniesiono do Piotrkowa część oddziałów II Brygady, które miały stać się zalążkiem nowo formowanych pułków III Brygady. Wraz z żołnierzami do Piotrkowa przeniosła się też Komenda Legionów Polskich. Utworzono Komendę Grupy Uzupełnień pod dowództwem przez płk. Wiktora Grzesickiego, która przejęła pieczę nad formowaniem nowych oddziałów i szkoleniem żołnierzy. Komendzie Grupy podlegały też wszystkie formacje i zakłady tyłowe Legionów Polskich. 25 sierpnia 1915 roku Grzesickiego zastąpił na stanowisku dowódcy Komendy Grupy płk. Zygmunt Zieliński. Piotrków stał się pozafrontową stolicą Legionów Polskich. „Wojskowe władze starały się nawiązać kontakty z mieszkańcami miasta i okolic, licząc na spopularyzowanie Legionów i idei walki przeciwko Rosji. Wymienione instytucje wojskowe grupowały imponującą liczbę znanych polityków, pisarzy, poetów, publicystów, artystów sceny i artystów plastyków, co ogromnie wzbogaciło życie kulturalne miasta, a prowadzone tam zabiegi propagandowe czyniło bardziej atrakcyjnymi i skutecznymi. W mieście odbywały się prelekcje, odczyty, spotkania z udziałem polityków i legionowych oficerów, koncerty, wystawy fotograficzne, przedstawienia teatralne, aukcje dzieł sztuki legionowej. Niezwykle uroczysty charakter nadawano obchodzonym jawnie po raz pierwszy od dziesiątków lat, rocznicom narodowych powstań i Konstytucji 3 Maja. Bardzo pomocna w prowadzeniu tej ofensywy propagandowej była przejęta w zarząd przez Departament Wojskowy Drukarnia Państwowa w Piotrkowie, która wydawała kilka czasopism legionowych, broszury, ulotki, plakaty, nalepki itp” (Milewska, Zientara, Sztuka Legionów Polskich i ich twórcy 1914-1918, s. 263-264).

 • P1054.01.03.jpgDepartament Wojskowy
  3271 wejść
 • P2483.01.04.jpgWizytacja prezesa Michałowskiego
  86 wejść
 • P1667.01.02.jpgPochód
  3291 wejść
 • P1574.01.03.jpgKierownictwo Departamentu
  2138 wejść
 • P1575.01.03.jpgBiuro werbunkowe Legionów
  2147 wejść
 • P1576.01.03.jpgBiuro prasowe
  2203 wejść
 • P1577.01.03.jpgDrukarnia państwowa
  2218 wejść
 • P1578.01.03.jpgWładysław Sikorski
  3057 wejść
 • P2103.01.01.jpgDepartament Wojskowy
  1156 wejść
 • P2104.01.01.jpgCzłonkowie NKN
  1096 wejść
 • P2444.01.02.jpgPrzyjęcie
  92 wejść
 • N0309.jpgBiuro Meldunkowe
  1280 wejść
 • P1408.03.02.jpgNarutowicza
  5832 wejść